Břidlice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:LOŽISKO ŠTÍPATELNÝCH BŘIDLIC JÍVOVÁ V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KULMU

Oblast moravskoslezského kulmu patří k tradičním oblastem těžby štípatelných břidlic v České republice, jejíž počátky sahají až do ranného středověku. V průběhu posledních dvou století, které jsou doloženy písemnými materiály, můžeme zaznamenat několik období vzestupu a útlumu těžby. V současné době je otevřen povrchový lom v Jívové DAOSZ, s.r.o., který je jediným činným povrchovým lomem na výrobu břidlice v České republice. Oblibu v přírodní břidlici zajišťuje především její dlouhodobá stálost a odolnost vůči klimatickým vlivům a její masivní, rustikální podoba, která stavbám poskytuje nejen dlouhou životnost, ale propůjčuje jim i svébytný vzhled a charakter.Dlouhodobá stálost a odolnost břidlicové střešní krytiny proti povětrnostním vlivům je rozhodujícím způsobem určována mineralogickým složením a její vnitřní stavbou. Přítomnost materiálů snadno podléhajících zvětrávání nebo přítomnost minerálů dlouhodobě nestabilních v času tuto odolnost snižuje. Také vnitřní uspořádání minerálů v hornině významným způsobem ovlivňuje jakost břidlicové krytiny, a to jak z hlediska odolnosti vůči zvětrávání, tak i z hlediska výsledných , fyzikálně-mechanických vlastností. Štípatelná břidlice jako surovina je definována zejména schopností dělit se štípáním na tenké desky a dle konečného způsobu použití dalšími vlastnostmi, jako například odolností vůči zvětrávání a vlivům povětrnosti, pevností v tahu a ohybu, odolností proti skluzu, stálobarevností, apod.

LOŽISKO JÍVOVÁ

Ložisko Jívová se nachází na jižním okraji moravických vrstev moravskoslezského kulmu (MSK), přibližně 20 km severozápadně od Olomouce. V minulosti ložisko poskytovalo jednu z nejkvalitnějších surovin v ČR. Těžba byla prováděna zejména povrchovým způsobem. O intenzitě těžby svědčí rozsáhlé, dodnes zachované dobývky, kterými je ložisková poloha prakticky souvisle vydobyta od povrchu až na úroveň spodní etáže.Povrchový způsob dobývání umožňuje těžbu velkoformátových desek. Vlastnosti kamene jsou ověřeny akreditovanou zkušebnou a odpovídají požadavkům norem ČSN EN. Deskovitá odlučnosti (protažení v jednom směru) břidlice je vynikající vlastností např. při zpevňování břehů vodních toků. Vzhledem ke krátké dopravní vzdálenosti do Olomoucka bývá břidlice využita pro zpevňovací a rekonstrukční práce po povodních.

Naše břidlice se dá využít k dalšímu profesionálnímu zpracování jako střešní krytina a obklady, ale také jako dekorativní doplňky v zahradní kultuře. Z naší břidlice lze vytvářet např. nášlepné chodníky, okrasné skalky, zahradní posezení, apod.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky